Povolení ke kácení

Kácení stromů na zahradě, nebo v bytových zástavbách bez povolení : Hrozí stotisícová pokuta

Začíná jaro a s ním přichází i nutné kácení nemocných a starých stromů. Ačkoli se jedná o váš pozemek, pokácet strom na své zahradě nemůžete často jen tak. Co všechno musíte zařídit, než se pustíte do kácení?

Velký jarní úklid může zahrnovat i zbavování se dřevin na zahradě. Ať už jde o starý či neplodící strom, jeho kácení vyžaduje dodržení řady pravidel a žádost o povolení k likvidaci. 

Kácení dřevin má na starost orgán ochrany přírody, kterým je obecní úřad. Tomu je nutno podat žádost o povolení kácení stromu či jiné dřeviny. Příslušný úřad (obec, město) při vydávání rozhodnutí posuzuje závažnost uvedených důvodů žádosti spolu s estetickým a funkčním významem dřeviny, kterou chcete pokácet. Jinak se bude přistupovat ke staré meruňce a jinak ke stoletému dubu.

Existují však i výjimky, při kterých není nutno neprodleně kácení stromu úřadu oznámit. „V případech, kdy dřeviny bezprostředně ohrožují lidské životy, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, je možné je pokácet bez příchozího povolení. Tuto skutečnost je však potřeba do 15 dnů od pokácení nahlásit příslušnému orgánu ochrany přírody.

Žádost o kácení stromů obecnímu úřadu musí podat vlastník pozemku, kde se strom nachází. Pokud je pozemek v pronájmu, musí nájemník podat žádost výhradně se souhlasem majitele.

Kácení stromů s sebou nese i různé povinnosti. Obecní úřad může žadateli udělit povinnost vysadit náhradní strom či se o danou dřevinu starat, a to nejvýše po dobu pěti let.

U některých dřevin žádost o povolení ke kácení není nutná, a to například u dřevin s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.

Povolení na kácení ovocných dřevin se nevztahuje.

„Je třeba mít na paměti, že kácet dřeviny bez povolení je možné pouze v případě, že se nejedná o dřeviny, které jsou součástí stromořadí nebo významného krajinného prvku.

Při nedodržení pravidel při kácení stromů, hrozí fyzické osobě pokuta až ve výši 20 tisíc korun. Pokud se však jedná o skupinu dřevin, hrozí osobě, která dané stromy pokácela, pokuta až ve výši 100 tisíc korun. Pokácí-li právnická osoba neoprávněně dřevinu, pak pokuta může dosáhnout až výše 1 milionu.